2006/May/07

โอเคค่ะ แนะนำ แนะนำ

ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ แปลมาจากหนังสือภาษาญี่ปุ่นชื่อ ごっくん馬路村の村おこし (แปลตรงๆว่า เจ้าเอื๊อกบ้านอุมะจิ สร้างหมู่บ้าน) ไอ้เจ้าเอื๊อกบ้านอุมะจิ เนี่ยเป็นชื่อผลิตภัณฑ์โอทอปของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่ชื่อว่า บ้านอุมะจิ เป็นหมู่บ้านหลังเขาจริงๆเลย มีแต่เขาล้อมรอบ มีคนอยู่ประมาณพันสองร้อยคน แบบว่า บ้านน้อ...ก บ้านนอก หมู่บ้านนี้เขาระดมปลูกส้มยูสุตามคำชักชวนของรัฐบาลญี่ปุ่น แล้วก็เจอปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ (แหม เรื่องแบบนี้เคยได้ยินที่ไหนนะ เหมือนกันเปี๊ยบเลย) สุดท้ายสหกรณ์การเกษตรของหมู่บ้านก็เลยตัดสินใจแปรรูปเจ้าส้มยูสุออกขาย เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายอย่าง หนังสือเล่มนี้เค้าก็เล่าเรื่องราวในหมู่บ้านทั้งที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การโฆษณา การขาย การส่งข่าวสารออกไปหาคนภายนอก แล้วก็เรื่องทั่วๆไปของหมู่บ้านด้วย เพราะว่าหมู่บ้านนี้เขาไม่ได้ขายแต่ของโอทอปอย่างเดียว เขา ขายมันทั้งหมู่บ้าน เอาเสน่ห์บ้านนอกออกมาบอกเล่าอย่างภูมิใจ แล้วก็ชักชวนให้คนที่อื่นมาเที่ยว มานอนพัก มาร่วมงานต่างๆของหมู่บ้าน จนกระทั่งตอนนี้ในปีหนึ่งมีคนมาดูงานกันมากกว่า 600 คณะ แล้วยังคนที่มาเที่ยวเฉยๆอีกล่ะ เขาทำกันได้ยังไง เคล็ดลับมีอยู่ในทุกหน้าหนังสือเลยล่ะ

แนะนำอย่างนี้หลายคนอาจจะร้องยี้ เรื่องการทำธุรกิจโอทอป เราไม่คิดจะทำสักหน่อย จะบอกว่าคนแปลก็ไม่ได้ทำธุรกิจและไม่คิดจะทำเหมือนกัน คนแปลคิดว่าประเด็นหลักของหนังสืออยู่ที่วิธีการคิด การสร้างความมั่นใจและภูมิใจของผู้คนและชุมชนเล็กๆต่างหาก ความสำเร็จของโอทอปหมู่บ้านอุมะจิ ไม่ได้อยู่ที่การส่งออกได้กี่ล้านเยน แต่มันอยู่ที่ความภูมิใจของคนในชุมชน กับความประทับใจของทุกคนที่มีโอกาสได้ซื้อของไปใช้ไปกิน ทุกคนที่มาเยี่ยม ทุกคนที่ได้อ่านเรื่องราวของพวกเขาน่ะ

พอดีเพิ่งไปเยี่ยมมูลนิธิฉือจี้ที่ไต้หวันมา มีคำคมที่อ่านจากหนังสือรวมคำสอนของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียนแล้วประทับใจมาก แปลเอาเอง (จากภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น) ว่า

ทุกวันของชีวิตเปรียบเหมือนหน้ากระดาษสีขาว

ทุกผู้คนที่ได้พบ ทุกเรื่องราวที่ประสบ คือเรื่องเล่าที่มีชีวิต

คิดว่าใช้ได้เลยกับเรื่องราวของบ้านอุมะจิในหนังสือเล่มนี้

Comment

Comment:

Tweet


’ve read the topic with great interest and definitely will stick your blog routinely for other great posts. Many thanks for you....
#439 by seo india (182.177.160.221) At 2012-02-29 14:28,
อารมณ์เดียวกันเลยครับ
ปีใหม่กลับบ้านนอก มองไปรอบตัวมีแต่ท้องไร่ท้องนาสีเขียวสดชื่น ยามเช้าน้ำค้างลง เหมือนได้ชาร์จแบตเต็มๆเลย
#438 by limo San Jose (182.177.240.37) At 2012-02-21 19:26,
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article
#437 by limo San Jose (182.177.240.37) At 2012-02-21 19:08,
I love this help and advice and find this is a superb learning resource post and your information material is highly insightful. We have added this page and will disclose it with my fans.
#436 by condominium for sale chicago (175.110.75.58) At 2012-02-02 20:34,
rjHPXR <a href="http://pnqhbynsfbaw.com/">pnqhbynsfbaw</a>, [url=http://wouykfwhsnrk.com/]wouykfwhsnrk[/url], [link=http://klczrddazgjk.com/]klczrddazgjk[/link], http://gizbcpztvbok.com/
#435 by fihemvd (89.96.245.132) At 2010-10-11 17:16,
comment2, acomplia shipped overnite, Viagra,
#434 by viagra super active 100 mg (205.202.120.216) At 2010-10-11 01:33,
comment2, Klonopin, Accutane, Alprazolam, Cialis, Valium, cialis, Viagra, lipitor, Prednisone, Propecia, acomplia and fda, Meridia, Levaquin, slimona,
#433 by Retin-A (59.53.234.124) At 2010-10-10 15:43,
comment2, lasix drug, antabuse, nexium weaning, lexapro problems, klonopin overdose, alprazolam origin, pill identifier guide valium, Cialis, Prednisone, buy propecia in, Valtrex, buy acomplia, cialis uk, buy meridia, retin-a, Viagra, rimonabant,
#432 by Phentermine (173.203.78.165) At 2010-10-10 13:17,
comment2, Adipex, Lasix, Cialis, Doxycycline, valium, cheap lipitor, 20 mg prednisone, ambien next day, Levaquin,
#431 by valium no rx overnite delivery (190.145.85.197) At 2010-10-10 02:43,
comment1, effects of nexium, klonopin dosing, Lexapro, buy alprazolam cheap, cialis generic levitra viagra, Doxylin, use of valium for cats, dog prednisone, acomplia for kids, meridia side effects, cialis western open ticket, retin-a, levaquin.com, cheap rimonabant, buy clomid,
#430 by buy clomid (58.181.111.92) At 2010-10-09 21:47,
comment5, adipex, Lasix, nexium.com,, viagra 90 pills, Ambien, phentermine, viagra without prescription, clomid.com,
#429 by lipitor (217.20.138.141) At 2010-10-08 23:24,
comment5, how to take nexium, lexapro, Viagra, cialis.dyndns.org link, Zolpidem, doxycycline 120 pills, discontinuing lipitor, Propecia, Valtrex, Reductil, Retin-A, levaquin used, rimonabant for sale, all natural clomid,
#428 by online phentermine (89.96.245.132) At 2010-10-08 18:23,
comment6, Lasix, antabuse, Lexapro, klonopin, alprazolam xr, Valium, Zolpidem, order viagra, prednisone 120 pills, cheap imported propecia, acomplia and serenade, zolpidem ic for ambien, reductil, cheapest price for meridia, Phentermine, Retin-A, Viagra, remonabent,
#427 by antabuse no online prescription (62.219.103.113) At 2010-10-07 23:45,
comment1, Acomplia, buy viagra french,
#426 by Viagra (184.73.254.167) At 2010-10-07 18:43,
comment6, Acomplia, buy viagra oil,
#425 by Acomplia (210.105.3.131) At 2010-10-07 05:30,
comment6, herbal remedy hot flush, viagra kvinnor,, acomplia buy internet, buy cheap cigarettes, cialis buy, effects of diflucan, davidoff, cialis köp, albuquerque in lasix, free sex dating sites, remonabent, köp viagra, here is the information,
#424 by discount cigarette (68.15.159.85) At 2010-10-05 19:12,
comment2, golden nugget online casino, acomplia - rimonabant, Phentermine, adipex-p online no prescription, online casinos accepting usa deposits, cialis 12 pills, prednisone, online casinos, free casinos online, us players online casino, wap mobile freebonus online casinos, affect side zithromax, online casinos play for free,
#423 by prednisone side effects (180.168.5.75) At 2010-10-01 15:41,
sW41Ya <a href="http://kdteysygnqps.com/">kdteysygnqps</a>, [url=http://cntkfmvkpgsp.com/]cntkfmvkpgsp[/url], [link=http://lvlrayosazef.com/]lvlrayosazef[/link], http://bzrvtxopvgnc.com/
#422 by jcrayettt (193.105.248.70) At 2010-09-26 19:54,
comment5, çíàêîìñòâà áèóàëû, îðñê çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé, çíàêîìñòâà ìàéë òþìåíü,
#421 by Xtouhfvr (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:16,
comment6, çíàêîìñòâà â ãîðîäå òàéãà, çíàêîìñòâî â âîðî, õàíòûìàíñèñê çíàêîìñòâà,
#420 by Nqtgmyzw (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:05,
comment1, ãîðíî àëòàé çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êðàñíûé ëó÷, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé ìîñêâà,
#419 by Yiudsiwg (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:57,
comment2, ñëóæáà çíàêîìñòâà â âîòêèíñêå, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè â èøèìáàå, çíàêîìñòâà ñ îáåñïå÷åííûìè, ãîðîä êèðîâ ñàéòû çíàêîìñòâà,
#418 by Boewqsik (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:46,
comment2, ìîñêâà âåá êàìåðû çíàêîìñòâî, ñàéò èíòèìíîãî çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìåùîâñê,
#417 by Gqbqjgel (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:23,
comment5, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äèïëîìàòîì, èùó äåâóøêó äëÿ çíàêîìñòâà íà îäèí ðàç, ãîðÿ÷èå çíàêîìñòâà ìóðìàíñê,
#416 by Avputzho (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:12,
comment2, æåíùèíû çíàêîìñòâà òþìåíü, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê ïðîñòèòóòêè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå çåëåíîäîëüñêå, ñýêñ çíàêîìñòâà äåâóøêè,
#415 by Luputgcw (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:00,
comment6, çíàêîìñòâî ñ ìóñóëüìàíñêèìè äåâóøêàìè, èíòèì çíàêîìñòâà â êðàñíîãîðñêå, çíàêîìñòâà ñ ðîñòîâîì,
#414 by Nitakyyx (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:49,
comment1, çíàêîìñòâà ñ ëèçáèÿíêàìè è áè, ïîèñê çíàêîìñòâà ìàèë, ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåòåðáóðãå, çíàêîìñòâà íåôòåêàìñê ôëþçà,
#413 by Hwlnmgqu (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:26,
comment1, àéò èíòèì çíàêîìñòâ, äåâóøêè ïàðíè çíàêîìñòâî ñòàìáóë, çíàêîìñòâà ÿ ðÿäîì, ñåêñ èíòèì âîëãîãðàä,
#412 by Mvopppod (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:14,
comment6, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ïàðíÿ, çíàêîìñòâà ãîðîä ñîñíîâûé áîð ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, áäñì çíàêîìñòâà â òþìåíè,
#411 by Lvqxjfct (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:03,
comment5, èíòèì ïî âûçîâó óëüÿíîâñê, çíàêîìñòâà ñ ïîëÿ÷êàìè, ëþáîâíûå çíàêîìñòâà äëÿ ïîäðîñòêîâ,
#410 by Zoyqpmyt (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:40,
comment2, çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó îðëó, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ðåàëüíîãî ñåêñà, çíàêîìñòâà èëîíà êðàñíîäàð,
#409 by Bbwjayiy (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:29,
comment1, çíàêîìñòâà òåì êîìó çà 60 ëåò, çíàêîìñòâà îáåñïå÷åííûé ìóæ÷èíà, çíàêîìñòâà íà ñàéòå çíàêîìòñâ, çíàêîìñòâà â ã. ÷åðíîâöû,
#408 by Kslrmvub (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:18,
comment4, çíàêîìñòâà ã.óôû, ã àëçàìàé çíàêîìñòâà, áûñòðûå èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà óêðàèíå,
#407 by Eorgabhy (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:06,
comment6, ñàéò çíàêîìñòâà â îìñêå, çíàêîìñòâà â ãîðîäå âëàäèìèðå, óêðàèíà ãîð êîíîòîï çíàêîìñòâî,
#406 by Vphnhmdm (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:55,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà ìîñêîâñêîé îáëàñòü, âîëãîãðàäñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî óðþïèíñê ñåêñ, çíàêîìñòâà îðåíáóðæüå,
#405 by Ufboundw (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:43,
comment6, çíàêîìñòâà â ãîðîäå èñòðà, òðàíññåêñóàëêà õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ, èíòèì-çíàêîìñòâà êèåâà,
#404 by Jpgwkgjb (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:21,
comment6, æåíùèíû õîòÿò ìîëîäûõ ïàðíåé çíàêîìñòâà, ìóëàò çíàêîìñòâà, ñàéòû êàíñêà çíàêîìñòâà,
#403 by Kfqxtxcc (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:58,
comment1, ïîèñê íîâîðîññèéñê ñåêñ çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî â êîëïèíî ñ ëèçáèÿíêîé, âèííèöà èíòèì, çíàêîìñòâî ñ ÿïîíêàìè,
#402 by Lqmfncyu (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:47,
comment1, êèðîâ çíàêîìñòâî, ñåêñê çíàêîìñòâà â ïñêîâå, çíàêîìñòâî èùó ñ ìóæ÷èíîé 5055 ëåò ñàíêò ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà â áëàãîâåùåíñêå àìóðñêîé îáëàñòè,
#401 by Goevoxml (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:24,
comment2, îòðàäíûé çíàêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâà èâàíîâî îêñàíà, çíàêîìñòâà äëÿ ïàð â ÷åëÿá,
#400 by Fzvbovkk (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:01,
comment4, êîòîâñê çíàêîìñòâà ëåçáèÿíîê, çíàêîìñòâî äîìáàðîâêà, çíàêîìñòâà óëàí óäý ñîñíîâûé áîð, âåá çíàêîìñòâà,
#399 by Tbrychri (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:39,
comment4, çíàêîìñòâà â ÷åðêåñêå, ñàíêòïåòåð çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà îíëàéí â îðåõîâî çóåâî, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êåì íèáóäü ñî ñòåïíîãîðñêà,
#398 by Vwoodgwh (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:16,
comment5, çíàêîìñòâà ñàìàðêàíä, îáåñïå÷åííûå ìóæ÷èíû çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå, èíòèì óñëóãè âûõèíî, çíàêîìñòâà îò 35 ëåò,
#397 by Muttkfcq (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:54,
comment1, çíàêîìñòâî äåâóøêè çàïîðîæüÿ, îðåõîâî çóåâî èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâî ìîçûðü,
#396 by Zufnuygf (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:43,
comment4, çíàêîìñòâà ã õàáàðîâñê, çíàêîìñòâà lovering ru, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñ ìîëîäûå, ñåêñ çíàêîìñòâà ëåíèíîãîðñêå,
#395 by Tjtujdun (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:20,
comment4, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â êîêøåòàó, ñàíêò-ïåòåð çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà àëäàí, þæíîå áóòîâî ñåêñ çíàêîìñòâà ìîñêâà,
#394 by Ugoiciac (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:57,
comment2, ñàõàëèíñê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî êèòàÿíêà, çíàêîìñòâî â êåéïòàóíå ñ äåâóøêîé,
#393 by Bzifgpcn (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:35,
comment6, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà êàçàõñòàí òàëãàð, èíòèì çíàêîìñòâà ïî êàáàðäèíîáàëêàðèè, çíàêîìñòâî íàçðàíå,
#392 by Uyfimpgd (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:12,
comment5, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé â êèåâå, çíàêîìñòâà ñ àðåñòàíòàìè, áûñòðûå çíàêîìñòâà äëÿ ïåðåïèñêè ïîäðîñòêîâ,
#391 by Grvuwkdk (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:50,
comment6, çíàêîìñòâà ìåæäó ïàðíÿìè, çíàêîìñòâà ÿ èùó äåâóøêà ñýêñ, çíàêîìñòâîî ñ äåâóøêîé, çíàêîìñòâà ÷åðåç èíòåðíåò ïåðâûå ôðàçû,
#390 by Wxqvfxpw (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:27,

มุทิตา พานิช
View full profile